AŞIK ETME DUASI

Birini sevdiğiniz halde o sizi sevmiyorsa ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız, temiz bir porselen tabağın içine aşağıdaki Tevbe Sûresi 23. Âyetini misk ve amberle yazarak daha sonra bu tabağın içine biraz yağmur suyu ilave edip, bu suyun üzerine Âyeti en az 86 defa okuyup üfledikten sonra bu suyun bir kısmını seni sevmesini istediğin kişiye içirin ve kalan su ile el, yüz ve alnınızı mesh etmeniz halinde o kişi artık sizi hoşnut ve şirin görerek aşk ve meşkle bağlanacaktır, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُٓوا اٰبَٓاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَٓاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِۜ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tetteḣiżû âbâekum ve-iḣvânekum evliyâe ini-stehabbû-lkufra ‘alâ-l-îmân(i)(c) vemen yetevellehum minkum feulâ-ike humu-zzâlimûn(e).

SEVDİĞİNİZ İLE ARANIZDA SORUN VARSA VEYA ONU KENDİNİZE TEKRAR AŞK VE MUHABBETLE BAĞLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ TERTİBİ UYGULAYINIZ

Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde dönmesi için aşağıdaki duayı temiz bir kağıda misk ve safranla yazıp, yazdığını havaya asarsan, en kısa zamanda geri dönecektir, İnşaAllah.

YAZILACAK DUA :

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

HERKES TARAFINDAN SEVİLMEK VE MAKAM SAHİBİ OLMAK İÇİN DUA

Gittiği her yerde herkes tarafından her zaman sevilip önemsenmek ve iş güç konusunda itibar kazanıp makam sahibi olmak için; Kur’a-nı Kerim de geçen Allah’ın 99 isminden biri olan Ya Vedud ismi ile yapılan çok etkili bir duadır.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Vedud. Ya Vedud. Ya zelarşil mecid. Ya Mübdi, Ya mu’id. Ya fe’aalün lima yürid. Es’elüke bi nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilahe illa ente. Ya muğis, eğisni,Ya muğis, eğisni.
NOT : Vedud isminin anlamı sevilmeye çok layık olan’dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkıntı içinde okunabilir ve farklı dua çeşitleri vardır. Vedud ismi günde 400 defa okunmalıdır. Herkesin sevgisini kazanmak için okunan bir İsmi Şeriftir. Ya Vedud ismini zikreden kişi bütün insanlar tarafından sevilir ve hürmet görür. Okuyan kişinin kalbi nurlanır huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud okuyan borçlarından ve fakirlikten kurtulur. Karı koca arasındaki soğukluğu giderip muhabbeti arttırmak için günde 1.000 defa okunması gerekir.

SEVDİĞİN KİŞİYE KAVUŞMAK İÇİN DUA

Sevip hoşlandığının birinin sana karşı aşk ve sevgiyle bağlanması veya özlediğin bir akraba ya da arkadaşının sana dönmesi kavuşmanız için önce niyet edilir ve kiminle kavuşmak isteniliyorsa onun hürmetine niyet edilerek aşağıdaki Âyetler huşû içinde mütemadiyyen okunmalıdır.
OKUNACAK ÂYETLER :
Bismillahirrahmanirrahim
Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni. Rabbena la tuziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhab. Rabbena inneke camiu’n-naşi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-miad. Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.

TEMRE DUASI

Temre duası Kuran-ı Kerim’in bazı muhtelif Âyetlerinden birleştirilmiş olup, aşağıdaki Âyetleri ciddiyet ve hassasiyetle okuyup temre olan yerinize derin ve sert bir şekilde nefesinizle ile üfleyiniz.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim.
Em ebremü ermen fe inna muhrimün. Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa. La tera fıha ıvecev ve la emta. (Amin)
NOT : Duanın sözleri yedi defa okunduktan sonra, İhlas, Nas, Fatiha ve İnşirah gibi kısa surelerden birkaçının okunması halinde temreden kurtulmanıza daha çabuk yardımcı olacaktır.

BÜYÜ VE DUALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İnsanların çektiği bazı ruhsal sıkıntılar eğer hekimlik durumu değilse, ilgili duaları okuyarak manevi huzura kavuşmalarını sağlar. Ayrıca nazar, kompleks, karabasan, korkulu rüya görenler ile hekimlerin çare bulamadığı hastalıkların acı ve ızdırabını hafifletmek için şifa Âyetlerinin okunması halinde biiznillaahitealâ sizlere faydalı olacaktır.

Lakin birinin sevgisini kazanmak, bir sınavda başarılı olmak, ayrıldığın eş veya sevgilini geri getirmek, ya da nefret ettiğin eşinden veya arkadaşını kendi isteği ile soğutmak, boşanmak, uzaklaştırmak, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları bıraktırmak, çocuk sahibi olmak, dava kazanmak, büyü, kem göz, nazar, cin musallatından korunmak gibi bu tür konuları asla dua ile mümkün olmadığı gibi katiyyen kendi başınıza yapmanız mümkün değildir. Çünkü, bu tür şeyler başarabilmek için öncelikle emrinizde Ulvî cin taifeseinin bulunması, ilgili tılsım dualarını bilmeniz ve gerekli tütsüleri yerli yerinde kullanılması mecburi olmakla beraber bu işlem hususunda yetişmiş ehil olunulması gereklidir.

Bazı kişiler benden Rahman büyü istiyorlar. Rahman büyü çeşidi yoktur. Çünkü Allah’ın adı ile büyü yapılamaz. Rahman denilince Allah’ın izni ve yardımı ile bazı manevi ve şifa dualarından faydalanabilirsiniz.

SİĞİL DUASI (TILSIMI)

Siğil için Arabi ayın son Çarşamba günü her siğilin üzerine birer parça Tuz dokundurup, bir kağıt üzerine aşağıdaki isimleri yazdıktan sonra, tuzları bu yazdığın kağıdın içine koyup, şöyle niyet ederek: “Bu tuzlar nasıl erirse siğillerde onun gibi erisin gitsin” der ve kağıdı akar suya atarsan, Allah C.C. ın izniyle siğiller yok olur.
YAZILACAK İSİMLER :
اَدْرِى اَوَادْرِى اَوِدْرِى
Edri Evedri Evidri

DİLEK DUASI

Herhangi bir konuda aklınızda düşündüğünüz bir dileğinizin gerçekleşmesi için aşağıdaki duayı fasılasız olarak okumanız halinde, biiznillahitealâ emeliniz gerçekleşecektir, inşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

BİRİNE KENDİNİ SEVDİRMEK İÇİN DUA

Birine kendini sevdirmek ve onu emrine amade etmek için aşağıdaki duayı 7 gece devamlı olarak gecede 77 defa bir yiyecek üzerine okuyup üfledikten sonra bu yiyeceği karşı tarafa yedirmeniz halinde bu kişi kendini telef edecek kadar şiddetle size bağlanıp arzunuz gerçekleşecektir, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
İnsan Sûresi 1. ve 2. Âyetler.
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
Hel etâ alâl insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ (mezkûran). İnnâ halaknâl insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fe cealnâhu semîan basîrâ (basîran).

UYKUDA KORKMAMAK İÇİN DUA

Uykusunda veya rüyasında kabus görüp korkmamak için aşağıdaki duayı yatmadan önce 21 defa okumanız gereklidir.
OKUNACAK DUA :
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ
E’üzü bi’kelimatillahit’tammati min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş’şeyatiyni ve en yahdurun.
MEÂLİ : Allah’ın gazabından ve kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a sığınırım.

Load more

error: Content is protected !!