MUHABBET VE BARIŞTIRMA DUASI

Aralarında adavet dargınlık olan kimselerin iç çamaşırlarından 15 santim iplik alınıp aşağıdaki dua okunarak bir düğüm atılır, Bu suretle 7 kere okunur ve de düğüm atılır. Bu iplikler dargın olan kişilerden birinin üzerinde bulundurulursa, aralarındaki dargınlık geçerek, muhabbet ve sevgi hasıl olur. O iplikler bulunduğu sürece hiçbir dargınlık olmaz, Oldukça tesirli bir yöntemdir, gaflete düşmeyiniz.
OKUNACAK DUA :
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim,
Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr. Allahümme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne musa ve Harun ve kemâ ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf ve Züleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetül Kübra ve kema ellefte beyne Fatimetüz Zehra ve Aliyyül murteza. Allahümme elif beyne filan bin filan ila filan meselü kelimetün tayyibetün keşeceratin tayyibetün ve fer’uha fis semai tü’ti üküleha külle hınin biizni rabbiha ve yadrıbüllahül emsale linnasi leallehüm yetezekkerun.
NOT: BURADA FİLAN .BİN DENİLEN YERDE KİMİN İÇİN OKUNACAKSA BU DUALAR HATASIZ, NOKSANSIZ, SIR SAKLAYARAK GÜVENEREK OKUMANIZ GEREKLİDİR.

    • Zynp on 19 Ağustos 2017 at 12:10
    • Cevapla

    Hocam bunu yaparken ikimizin çamaşırını birden mi düğümleyeceğiz yoksa sadece karşı tarafın mı acaba bir de isim söylenen yer için erkek için bi örnekle nasıl okunduğunu söyleyebilir misiniz

    1. Merhaba, sorularınız için telefonla arayınız

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!