SEVDİĞİN KİŞİYE KAVUŞMAK İÇİN DUA

Sevip hoşlandığının birinin sana karşı aşk ve sevgiyle bağlanması veya özlediğin bir akraba ya da arkadaşının sana dönmesi kavuşmanız için önce niyet edilir ve kiminle kavuşmak isteniliyorsa onun hürmetine niyet edilerek aşağıdaki Âyetler huşû içinde mütemadiyyen okunmalıdır.
OKUNACAK ÂYETLER :
Bismillahirrahmanirrahim
Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni. Rabbena la tuziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhab. Rabbena inneke camiu’n-naşi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-miad. Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!