HERKES TARAFINDAN SEVİLMEK VE MAKAM SAHİBİ OLMAK İÇİN DUA

Gittiği her yerde herkes tarafından her zaman sevilip önemsenmek ve iş güç konusunda itibar kazanıp makam sahibi olmak için; Kur’a-nı Kerim de geçen Allah’ın 99 isminden biri olan Ya Vedud ismi ile yapılan çok etkili bir duadır.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Vedud. Ya Vedud. Ya zelarşil mecid. Ya Mübdi, Ya mu’id. Ya fe’aalün lima yürid. Es’elüke bi nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilahe illa ente. Ya muğis, eğisni,Ya muğis, eğisni.
NOT : Vedud isminin anlamı sevilmeye çok layık olan’dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkıntı içinde okunabilir ve farklı dua çeşitleri vardır. Vedud ismi günde 400 defa okunmalıdır. Herkesin sevgisini kazanmak için okunan bir İsmi Şeriftir. Ya Vedud ismini zikreden kişi bütün insanlar tarafından sevilir ve hürmet görür. Okuyan kişinin kalbi nurlanır huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud okuyan borçlarından ve fakirlikten kurtulur. Karı koca arasındaki soğukluğu giderip muhabbeti arttırmak için günde 1.000 defa okunması gerekir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!