Bereket Duaları

Bu duayı her kim huşu içinde her daim vird edinip okursa rızkı bollaşıp, kısmeti açılır.

“Allahumme’magfir lî zenbî ve vessig lî dâ-î ve barîk lî fî rizkî ”

” Allahumme innî es’eluke ginâye ve ginâ mevlâye ”

“Allahumme’c’al evsaa rizki aleyye inde kiberi sinnî se’nkitâi umrî”

“Allahumme innî es’eluke’l hudâ ve’ttukâ vel’ afâfe vel ginâ”

“Alluhumme innî eûzu bike mine’l fakri ve’l killeti ve’l zilleti ve eûzu bike min en uzleme”

“Allahummagfir lî ve’r hamnî ve âfinî ve’rzuknî”

MEALİ;

“Allah’ım günahlarımı bağışla, evimi huzura kavuştur, rızkımı arttır.”

“Allah’ım senden zenginlik ve dostlarımı da zengin etmeni isterim”

“Allah’ım ahir ömrümde başkalarının eline düşmemek için rızkımı bollaştır.”

“Allah’ım senden aydınlık yoluna kavuşmayı, yasaklarından kaçınarak emirlerine sarılmayı dünyada selameti ahirette saadeti ve kanaatten zenginliği isterim”

“Allah’ım yoksulluktan kıtlıktan ayağa düşmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım”.

“Allah’ım günahlarımı bağışla rahmetini benden esirgeme. Bana vücut sağlığı ver, helalden rızkını bol bol ihsan eyle. ”

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

İŞ YERİNİNDEKİ KISMETİ KAPALI OLANLAR VE İŞ BULAMAYANLAR İÇİN DUA.

BUNU OKUYANLARIN HEM İŞ BULUR HEMDE RIZKI BOLLAŞIR, DENENMİŞ VE FAYDASI GÖRÜLMÜŞ BİR UYGULAMADIR.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kalel melikütını bihi estahlıshü li nefsi felemma kellemehü kale innekel yevme ledeyna mekinün emin.kalecalnı ala hazainil ard inni hafıyzun alim ve kezalike mekkenali yüsufe fil ard yetebevveü minha haysü yesa nüsıybü bi rahmatina men nesaü vela rüdiyu ecral muhsinin.

Amin.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!