EŞİNİZLE VEYA SEVDİĞİNİZ KİŞİ İLE SİZİ AYIRMAK İSTEYENLERİ UZAKLAŞTIRMA, ETKİSİZ HALE GETİRME BÜYÜSÜ

Sevdiğiniz kadın ya da erkek ile aranızda nifak sokup sizi ayırmak, soğutmak isteyenleri uzaklaştırmak veya sevdiğiniz kişiyi bir başkası tarafından çalınmaya çalışılması durumunda araya giren üçüncü şahısı pişman edip etkisiz hale getirmek isterseniz, bu üçüncü kişinin adını Cuma yatsı namazından sonra bir taşın üzerine kara kalem veya kömürle yazılarak hiç kurumayacak olan bir su birikintisinin ya da gölün içine atınız. Ardından 71 adet nohut tanesinin üzerine kömür isiyle birer nokta koyup hepsini bir kesenin içine doldurulup ağzını sıkıca bağlandıktan sonra Tebbet Sûresini okuyup üfleyiniz.
OKUNACAK TEBBET SÛRESİ :
 
‎بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِي
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
Bismillahirrahmânirrahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.
Sabah alaca karanlıkta namazdan önce üçüncü kişinin adı 7 kez zikredildikten sonra toprağa 7, havaya 7 kez daha zikredilip suya doğru üfleyiniz.
Ertesi gün yatsı namazından sonra bir kağıdın üzerine 3 küçük üçgen çizerek her birinin içine üçüncü kişinin isminin ilk harfini yazıp bu üçgenleri bir karenin içine alınız. Ardından 3 defa Allah Allah ya İah 7 defa ya cin kabzehu diye mırıldandıktan sonra üçgenlere doğru Tû deyiniz. Niyet ederek tarif ettiğim gibi duaları okuyunuz ve her duanın sonunda ya cin diye mırıldayınız. Bu 3. gün yatsı namazından sonra uygulanan durum 9 gün boyunca tekrarlayınız. 10. gün ise sizi ayırmak isteyen yani adını yazdığınız kişi biiznillahitealâ etkisiz hale gelecek ve artık size asla zarar veremeyecek ve siz de huzur ve mutluluğa kavuşmuş olacaksanız, İnşaAllah.

KAPALI KISMETİN AÇILMASI İÇİN

Bir bardak temiz suyun üzerine 101 defa aşağıdaki Fetih Sûresi 1. Âyet ve Nebe Sûresi 19. Âyetleri okunup üflenir. Kısmeti kapalı olan, evlenmek isteyipte birini bulup evlenemeyen kişi bu sudan içer. Bu işleme 21 gün devam edilir. Hem kısmeti açılarak hayırlı bir izdivaç eyler hemde üzerinde bir bağlılık varsa Allah’ın izniyle çözülür.
OKUNACAK ÂYETLER :
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ (mubînen). Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ (ebvâben).

SEVDİĞİNİZ KİŞİ İLE ARANIZDAKİ PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ İÇİN

Eşini veya sevgilisini terk etmiş birinin itaatlı bir şekilde geri dönmesi için aşağıdaki duayı temiz bir kağıda misk, zağferen ve amber ile yazıp, yazdığını yüksek bir ağacın rüzgar alan dalına asarsan, o kişi en kısa zamanda döner.
YAZILACAK DUA:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

ANNE BABAYA, EŞİNİZE, ÇOCUĞUNUZA YA DA BİRİNE SÖZÜNÜZÜ GEÇİRMEK VE ONA KENDİNİZİ KABUL ETTİRMEK İÇİN DUA

Birine ya da birilerine özellikle asi kişilere sözünü geçirmek, dileğinin kabul ve makbul olması için her sabah akşam 19 defa Besmele çektikten sonra aşağıdaki duayı okuyunuz.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim.
Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün üd uunii estecib leküm.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün. İnnellâhe kâne semiy’an aliyma.

KISMETİ KAPALI OLUPTA EVLENEMEYEN KİŞİLERİN KISMETİ AÇILIP HAYIRLI BİR EŞE KAVUŞMASI, AYRICA İŞSİZ OLUPTA İŞ ARAYANLARIN FEVKALADE BİR İŞE GİRMELERİ İÇİN DUA

Kısmeti ve bereketi kapalı olup evlenemeyen veya iş bulup çalışamayan ya da kendine bir iş kuramayan hatta el attığım her yer kuruyor diyenler aşağıdaki Lahutiye duasını her gün en az 21 defa okuyup tarif ettiğim gibi uygulamaları halinde, tez zamanda emel ve arzularına kavuşacaktır, İnşaAllah.
OKUNACA DUA VE UYGULAMA :
Bismillahrrahmanirrahim.
Vel arda medeenaha ve elkayna fiha revasiye ve enbetna fiha min külli şeyin mevzun ve cealna leküm fiha meayişe ve men lestüm lehu birazikin. Amin.
Sonra 10 İstiğfar Kelimeyi Tevhid, 7 tekbir ardından, Hasbünallahü ve ni mel vekil. 450 defa ara vermeden 21 boyunca okunduktan sonra 1 defa Fenkalebu bini metin minallahi ve fadlin lem yemseshüm suvettebeu. Ridvanallahi zü fadlin azim.

EŞLER ARASINDA MUHABBET İÇİN DUA

Eşler, bazen istemeseler de, aralarına soğukluk girer. İşte bu eşler arasında azalan muhabbeti arttırmak için aşağıdai Duhan Sûresinin 25. Âyetini her gün 71 defa okunması halinde, en aksi kocaya bile son derece etkili tesir eder ve uysal bir eş haline gelecektir, inşaAllah.
OKUNACAK DUA :
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
Kem terakû min cennâtin ve uyûn (uyûnin).

AŞK VE BAĞLAMA DUASI

Sevip hoşlandığın kişi sana yüz vermiyorsa ve O’nun seni daha çok sevip bağlanmasını istiyorsan, aşağıdaki Tevbe Sûresi’nin 129. Âyetini Cumayı Cumartesiye bağlayan gece yarısı Taharet-i Kâmile halinde 3.000 defa okursanız, Biiznillahiteâla bu kişi size derin bir aşk ve muhabbetle bağlanacaktır, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh (hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm (azîmi).

AŞKINI KABUL ETTİRMEK İÇİN DUA

Sevdiğin kişi senin aşkına karşılık vermiyorsa, aşağıdaki duayı 28 gün boyunca geceleyin el ayak çekildikten sonra niyeti esas olarak her gecede 14 defa okumanız halinde, bu kişi artık size bakış açısı değişerek aşkınıza karşılık verecektir, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Bismillâhirrahmânirrahîm.
İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

ÖLÜMÜNE AŞIK ETME DUASI

Sevdiğiniz kişiden hiç bir şekilde bir yaklaşım sıcaklık görmüyorsanız sevdiğiniz kişinin sizinle ilgilenmesini, onun dikkatini çekmek ve kendinize delice bağlanmasını istiyorsanız, aşağıdaki duayı gece yarısından sonra niyeti esas olarak her gece 11 defa okumalısınız ve hiç ara vermeden en az 29 gece okumaya devam etmeniz halinde, Biiznillahitealâ bu kişi size büyük bir aşk ve meşkle bağlanarak mutlu bir yuva kuracaksınız, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün (sevdiğiniz kişinin adı) ve (senin Adın) berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.
NOT : Filan ibni filane yerleri hakkında daha önce açıklama yapmıştım. Bunlara özenle dikkat etmeniz gerekir. (Örnek : Ahmet ibni Zeynep …. Yeşim binti Durdane)

UYUTULAN KİŞİNİN UYANDIRILMASI İÇİN DUA

Dua ile uyutulup, kendisinden bilgi sorulan kişinin tekrar uyandırılması için aşağıdaki dua yüzüne karşı okunup üflenir.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Vennecmi iza heva. Ma dalle sahibüküm ve ma gava. Vema yentiku anil heva. İn hüveilla vahyün yüha. Allemehü sedidül kuva. Zümir ratin festeva. Ve hüve bil üfükıl a’la. Sümme dena fe tedella. Fekane kabe kavseyni ev edna. Fe evha ila abdihi ma ev ha. Ma kezebel füadü ma raa. Efetümarü nehü ala ma yüra. Ve lekad raahü nezleten uhra. Behhin behhin bisselam Behhin behhin bisselam Behhin behhin bisselam.

Load more

error: Content is protected !!