AŞKINI KABUL ETTİRMEK İÇİN DUA

Sevdiğin kişi senin aşkına karşılık vermiyorsa, aşağıdaki duayı 28 gün boyunca geceleyin el ayak çekildikten sonra niyeti esas olarak her gecede 14 defa okumanız halinde, bu kişi artık size bakış açısı değişerek aşkınıza karşılık verecektir, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Bismillâhirrahmânirrahîm.
İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

ÖLÜMÜNE AŞIK ETME DUASI

Sevdiğiniz kişiden hiç bir şekilde bir yaklaşım sıcaklık görmüyorsanız sevdiğiniz kişinin sizinle ilgilenmesini, onun dikkatini çekmek ve kendinize delice bağlanmasını istiyorsanız, aşağıdaki duayı gece yarısından sonra niyeti esas olarak her gece 11 defa okumalısınız ve hiç ara vermeden en az 29 gece okumaya devam etmeniz halinde, Biiznillahitealâ bu kişi size büyük bir aşk ve meşkle bağlanarak mutlu bir yuva kuracaksınız, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Bismillâhirrahmanirrahîm.
Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün (sevdiğiniz kişinin adı) ve (senin Adın) berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.
NOT : Filan ibni filane yerleri hakkında daha önce açıklama yapmıştım. Bunlara özenle dikkat etmeniz gerekir. (Örnek : Ahmet ibni Zeynep …. Yeşim binti Durdane)

UYUTULAN KİŞİNİN UYANDIRILMASI İÇİN DUA

Dua ile uyutulup, kendisinden bilgi sorulan kişinin tekrar uyandırılması için aşağıdaki dua yüzüne karşı okunup üflenir.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Vennecmi iza heva. Ma dalle sahibüküm ve ma gava. Vema yentiku anil heva. İn hüveilla vahyün yüha. Allemehü sedidül kuva. Zümir ratin festeva. Ve hüve bil üfükıl a’la. Sümme dena fe tedella. Fekane kabe kavseyni ev edna. Fe evha ila abdihi ma ev ha. Ma kezebel füadü ma raa. Efetümarü nehü ala ma yüra. Ve lekad raahü nezleten uhra. Behhin behhin bisselam Behhin behhin bisselam Behhin behhin bisselam.

BİR KİŞİYİ UYUTMAK İÇİN DUA

Birini uyutmak ve ondan öğrenmek istediklerinizi sormak için aşağıdaki duayı uyumasını istediğiniz kişinin üzerine kişi uyuyana kadar okuyunuz.
OKUNACAK DUA :
Bismillahirrahmanirrahim. Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Aksemtü aleyke Ya Meymun bi hakkil ismillezi. Felemma tecella rabbühü lil cebele cealehü dekkan ve harra musa saika. Ve bi hakki Ilsakısin Mihrakısin Aksamaksin Sakmunehsin Haybusin Raksin Rakısin Eftasin Keslehin Lehyühin bihakki Yahin illa ma ecebte hazreten vefalte elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. Bismillahillezi entakan nemlete li Süleyman ibni Davut. Kalet nemletün Ya eyyühen nemlüdhulü mesakineküm la yahtımenneküm Süleymanü ve cünüdühü ve hüm la yesurun. İntık ve tekelleme billezi entaka sa fil mehdi sabiyyen intık ve tekellem Biesmehın Semahın Allahül aliyyül a’la külli berahın Heyyen tekellem Biahisin Heysin Helnusin Helmusin Ermusin Selha Selha. Selha Tahsasin Tahsasin Tahsasin.
NOT : Kişi uyuduktan sonra istediğin soruları o kişiye sorarsın, ve görevli hadimler o kişinin ağzından konuşur, cevabını alırsın.

TERK EDEN SEVGİLİYİ GERİ KAZANMAK VEYA SİZİ SEVMESİNİ İSTEDİĞİNİZ KİŞİYİ KAZANMAK İÇİN DUA

Sizi terk eden sevgiliniz veya siz onu sevmenize rağmen o sizi sevmiyorsa ve sevgiliniz nerede olursa olsun size ne kadar uzak olursa olsun sizi arayıp düşünmesi, sizi sevip bağlanması için aşağıda verdiğim duayı aklınıza geldikçe niyet ederek mütemadiyen okumanız halinde, bu kişi tez zamanda sizi muhakkak arayıp bulacak ve onunla hayatınızı birleştirmek için her istediğinizi yapacaktır, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen (Senin Adın) nisâi vel benîne vel (Sevgilinin Adı) kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.

BİRİNİ AYAĞINA KAPINA GETİRTMEK İÇİN DUA

Dargın olduğunuz bir kişiyi ayağınıza gelmesini sağlamak veya sevgilinizle eşinizle aranız açıldı ise ve bir daha sizi görmeyeceğini söylüyorsa sevdiğinizi bu inadından döndürmeniz ve kapınıza getirtmek için, aşağıdaki Bakara Sûresinin ilk beş Âyetini 7 gün boyunca günde 7 defa okumanız halinde, bu inatçı kişi suçsuz bile olsa, kısa zamanda kapınıza kadar gelerek sizinle barışmak isteyecek ve bir anda aranızın düzeldiğini göreceksiniz, İnşaAllah.
الم ﴿1﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿2﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿4﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿5﴾
Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim. Zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.

BİRİNİN DÜŞÜNCESİNİ OKUMAK İÇİN

Ziyaret için yanına gelen kimselerin veya herhangi birinin beyninden geçen fikir ve düşüncelerini bilmek isterseniz; Köstebek isimli gözleri görmeyen kör hayvanın beynini çıkarıp, beyin soğumadan hemen Nisan yağmuru suyuna, Nil nehrine, Ceyhun nehrine veya Fırat nehri suyuna koyun. (Bunlardan herhangi birine, harici nehirler ve sular kesinlikle olmaz).
Daha sonra Maymun kalbini ve Kervan iti (Balıkçın kuşu) kuşunun etinden Maymun kalbi kadar alıp, bu üçünü birbirine karıştırıp yemelisiniz. Bundan sonra ziyaretine gelen kimselerin kalbinden geçenleri bilmek için, göz ucu ile kısa bir an ona bakın. O anda kalbine ne doğarsa Allah C.C. nin izniyle doğrudur. Ama bu âmelin en önemli şartı şu Esmaları devamlı okumalısınız.
OKUNACAK ESMALAR :
Setmedin Yedeın Helyehyutin Lalehutin Deyusin ve Yedusin Haceni Bentita Bemleyutin Allahümme ekşif hicabel ğafleti an kalbi ve allimni ma lem ekün a’lemü ve beyyinli ma eselü minhü ya men la ilahe illallahü ve la ma’büde sivah.

RUHİ SIKINTILARDAN KURTULMAK VE YÜREĞİNİZİN FERAHLAMASI İÇİN DUA

İçinde sıkıntı çekip daralan kişiler aşağıdaki duaları günde 41 defa okumaları halinde, kasvetli halinden kurtularak yüreğine ferahlık gelecektir, İnşaAllah.
OKUNACAK DUA :
Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.
Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti. Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü.

AŞK VE MUHABBET DUASI

Aşağıdaki Bakara Sûresinin 285. ve 286. Âyetlerini temiz bir kağıda amber, misk ve safranla yazıp üzerini mumlu bezle sardıktan sonra üstünde taşıması ve aynı Âyetleri günde 41 defa okuyanlar, sevdiği kişi ile tez vakitte kaynaşıp celple muhabbete izdivaç eyler, İnşaAllah.

YAZILIP OKUNACAK ÂYET :
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî ve mu’minûn (mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih (rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih (rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (masîru).
Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn (kâfirîne).

KAYBOLAN BİRİNİ EVİNE DÖNDÜRMEK İÇİN DUA

Kaybolan veya uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir yakınınızın evine dönmesi için 119 defa “Ya hafız” ( حافظ) isimi şerifini zikrettikten sonra aşağıdaki Âyeti misk, safran ve gül suyu karışımı ile temiz bir kağıda yazarak ve üzerine de aynı Âyeti 119 defa okuduktan sonra kaçılan evin içinde yüksekce bir yerine konulup saklanırsa, Cenab-ı Allah’ın izniyle kaçan kişi geri evine gelir.
YAZILACAK VE OKUNACAK DUA :
اتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîâ (cemîan), innallâhe alâ kulli şey’in kadîr (kadîrun).

Load more

error: Content is protected !!